Ona og Husøya har et rikt fugleliv, og det er observert hele 244 fuglearter på øyene. Den relativt isolerte beliggenheten ytterst på kysten gjør at Ona og Husøya er blant de beste lokalitetene for å se sjeldne fuglearter i Norge. Øyene blir som en oase for fuglene i områder med få andre muligheter å lande. Her får slitne fugler en viktig mulighet til hvile, inntak av mat og ly for uvær før de flyr videre. Trolig bidrar også fyrlyktene til at fuglene finner frem til øyene i mørket. I tillegg består Ona og Husøya av varierte biotoper med fjæreområder, hager, kratt, brakklagte kulturlandskap og områder med grantrær. Dette passer godt for en rekke arter. Øyene er veldig små, og fuglene blir konsentrert på et lite område slik at de blir lettere å oppdage for fuglekikkere. Vanlige arter er for eksempel teist, krykkje, grågås, heipiplerker, skjærpiplerke, gråspurv, toppskarv, gråhegre, ærfugl, havørn, ravn, tjeld, storspove, linerle, låvesvale, bergirisk, og enkeltbekkasin.

Praktisk inforamsjon

5 av våre leiligheter er tilgjengelige året rundt.

Bestill oovernatting